KZ_Решение задач 16-2016. Газ ағынын тазалауға арналған шаң тұндыру камерасының ауданын келесі мәндер бойынша анықтаңыз: бөлшектердің ең кіші өлшемі 250 мкм; ауа шығыны 3000 кг/сағ; газдың тығыздығы 1 кг/м3; газдың тұтқырлығы 0,03∙10-3 Па∙с; бөлшектердің тығыздығы 900 кг/м3.

Архимед критерийін анықтаймыз:

 

Мұндағы: g-еркін түсу удеуі (9,81м/с2)

Ar 33 –тен жоғары болғанда,тұндыру ауыспалы режимде өтеді.

Рейнольдс критерийі:

 

Тұндыру жылдамдығы:

 

Ығыстырылған тұндыру жылдамдығы:

 

Тұндыру ауданы:

 

17. Газ ағынын тазалауға арналған шаң тұндыру камерасының ауданын келесі мәндер бойынша анықтаңыз: бөлшектердің ең кіші өлшемі 300 мкм; ауа шығыны 2500 кг/сағ; газдың тығыздығы 0,8 кг/м3; газдың тұтқырлығы 0,04∙10-3 Па∙с; бөлшектердің тығыздығы 1000 кг/м3.

Архимед критерийін анықтаймыз:

 

Мұндағы: g-еркін түсу удеуі (9,81м/с2)

Ar 33 –тен жоғары болғанда,тұндыру ауыспалы режимде өтеді.

Рейнольдс критерийі:

 

Тұндыру жылдамдығы:

 

Ығыстырылған тұндыру жылдамдығы:

 

Тұндыру ауданы:

 

18. Газ ағынын тазалауға арналған шаң тұндыру камерасының ауданын келесі мәндер бойынша анықтаңыз: бөлшектердің ең кіші өлшемі 150 мкм; ауа шығыны 2000 кг/сағ; газдың тығыздығы 0,9 кг/м3; газдың тұтқырлығы 0,025∙10-3 Па∙с; бөлшектердің тығыздығы 800 кг/м3.

Архимед критерийін анықтаймыз:

 

Мұндағы: g-еркін түсу удеуі (9,81м/с2)

Ar 33 –тен жоғары болғанда,тұндыру ауыспалы режимде өтеді.

Рейнольдс критерийі:

 

Тұндыру жылдамдығы:

 

Ығыстырылған тұндыру жылдамдығы:

 

Тұндыру ауданы:

 

 

19. Газ ағынын тазалауға арналған шаң тұндыру камерасының ауданын келесі мәндер бойынша анықтаңыз: бөлшектердің ең кіші өлшемі 200 мкм; ауа шығыны 1500 кг/сағ; газдың тығыздығы 0,7 кг/м3; газдың тұтқырлығы 0,035∙10-3 Па∙с; бөлшектердің тығыздығы 750 кг/м3.

Архимед критерийін анықтаймыз:

 

Мұндағы: g-еркін түсу удеуі (9,81м/с2)

Ar 33 –тен жоғары болғанда,тұндыру ауыспалы режимде өтеді.

Рейнольдс критерийі:

 

Тұндыру жылдамдығы:

 

Ығыстырылған тұндыру жылдамдығы:

 

Тұндыру ауданы:

 

20. Газ ағынын тазалауға арналған шаң тұндыру камерасының ауданын келесі мәндер бойынша анықтаңыз: бөлшектердің ең кіші өлшемі 350 мкм; ауа шығыны 2000 кг/сағ; газдың тығыздығы 1,2 кг/м3; газдың тұтқырлығы 0,045∙10-3 Па∙с; бөлшектердің тығыздығы 700 кг/м3.

Архимед критерийін анықтаймыз:

 

Мұндағы: g-еркін түсу удеуі (9,81м/с2)

Ar 33 –тен жоғары болғанда,тұндыру ауыспалы режимде өтеді.

Рейнольдс критерийі:

 

Тұндыру жылдамдығы:

 

Ығыстырылған тұндыру жылдамдығы:

 

Тұндыру ауданы:

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *