KZ_Решение задач 21-25Есеп 21. Балғалы майдалағышқа түсетін өнім мөлшері 20 т/сағ. Майдаланған өнімнің ірілігі d=10 мм болуы керек. Бастапқы материалда өлшемі 10 мм кіші түйіршіктердің мөлшері 25% құрайды. Материал майдалағыштан бір рет өткеннен соң өлшемі 10 мм ірі түйіршіктердің мөлшері 65% құрайды. Классификатордың пайдалы әсер коэффициенті 82%. Майдалағыш пен електің өнімділігін анықтаңыз.

 

Бастапқы материалдағы ірі түйіршіктердің үлесі

 

а = 1 – 0,25 = 0,75

Тұйық циклді жұмыс кезіндегі майдалағыштың өнімділік коэффициенті

 

мұнда η = 0,82 классификатордың пайдалы әсер коэффициенті

Балғалы майдалағыштың өнімділігі

 

Електің өнімділігі

 

Есеп 22. Балғалы майдалағышқа түсетін өнім мөлшері 15 т/сағ. Майдаланған өнімнің ірілігі d=12 мм болуы керек. Бастапқы материалда өлшемі 12 мм кіші түйіршіктердің мөлшері 30% құрайды. Материал майдалағыштан бір рет өткеннен соң өлшемі 8 мм ірі түйіршіктердің мөлшері 70% құрайды. Классификатордың пайдалы әсер коэффициенті 82%. Майдалағыш пен електің өнімділігін анықтаңыз.

 

Бастапқы материалдағы ірі түйіршіктердің үлесі

 

а = 1 – 0,30 = 0,70

Тұйық циклді жұмыс кезіндегі майдалағыштың өнімділік коэффициенті

 

мұнда η = 0,82 классификатордың пайдалы әсер коэффициенті

Балғалы майдалағыштың өнімділігі

 

Електің өнімділігі

 

Есеп 23. Балғалы майдалағышқа түсетін өнім мөлшері 30 т/сағ. Майдаланған өнімнің ірілігі d=8 мм болуы керек. Бастапқы материалда өлшемі 8 мм кіші түйіршіктердің мөлшері 18% құрайды. Материал майдалағыштан бір рет өткеннен соң өлшемі 8 мм ірі түйіршіктердің мөлшері 70% құрайды. Классификатордың пайдалы әсер коэффициенті 88%. Майдалағыш пен електің өнімділігін анықтаңыз.

Бастапқы материалдағы ірі түйіршіктердің үлесі

 

а = 1 – 0,18 = 0,82

Тұйық циклді жұмыс кезіндегі майдалағыштың өнімділік коэффициенті

 

мұнда η = 0,82 классификатордың пайдалы әсер коэффициенті

Балғалы майдалағыштың өнімділігі

 

Електің өнімділігі

 

Есеп 24. Балғалы майдалағышқа түсетін өнім мөлшері 45 т/сағ. Майдаланған өнімнің ірілігі d=5 мм болуы керек. Бастапқы материалда өлшемі 15 мм кіші түйіршіктердің мөлшері 25% құрайды. Материал майдалағыштан бір рет өткеннен соң өлшемі 15 мм ірі түйіршіктердің мөлшері 72% құрайды. Классификатордың пайдалы әсер коэффициенті 90%. Майдалағыш пен електің өнімділігін анықтаңыз.

 

Бастапқы материалдағы ірі түйіршіктердің үлесі

 

а = 1 – 0,15 = 0,85

Тұйық циклді жұмыс кезіндегі майдалағыштың өнімділік коэффициенті

 

мұнда η = 0,82 классификатордың пайдалы әсер коэффициенті

Балғалы майдалағыштың өнімділігі

 

Електің өнімділігі

 

 

Есеп 25. Балғалы майдалағышқа түсетін өнім мөлшері 35 т/сағ. Майдаланған өнімнің ірілігі d=10 мм болуы керек. Бастапқы материалда өлшемі 10 мм кіші түйіршіктердің мөлшері 20% құрайды. Материал майдалағыштан бір рет өткеннен соң өлшемі 10 мм ірі түйіршіктердің мөлшері 60% құрайды. Классификатордың пайдалы әсер коэффициенті 87%. Майдалағыш пен електің өнімділігін анықтаңыз.

Бастапқы материалдағы ірі түйіршіктердің үлесі

 

а = 1 – 0,20 = 0,80

Тұйық циклді жұмыс кезіндегі майдалағыштың өнімділік коэффициенті

 

мұнда η = 0,82 классификатордың пайдалы әсер коэффициенті

Балғалы майдалағыштың өнімділігі

 

Електің өнімділігі

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *