Individualna_robota_2017-1dfe961dde5d3456d819e54b204e30a6Індивідуальна робота

20 – індивідуальна робота

Індивідуальне завдання з курсу громадська думка та PR «Дослідження медіа-іміджу соціальної проблеми»

10 медіа-джерел + 10 фотографій, які характеризують соціальну проблему ( 2 бали)

Написати звіт про соціальну проблему:

Звіт (8 балів)

Опрацьовано _____ кількість медіа джерел (газети……) за період з _____________ по ___________ присвячених проблемі

Опрацьований матеріал дозволяє зробити наступні висновки:

Суспільство ставиться до описаних складних соціальних обставин як до ПРОБЛЕМИ, що потребує політичного втручання/ суспільство не вбачає у цьому проблем і вважає ці обставини індивідуальною справою кожного.

Описати фрейм, в якому суспільство через засоби масової інформації розглядає проблему. Фрейм відповідає таким поняттям як схема в когнітивній психології, асоціативні зв’язки, семантичне поле. Фрейм фігурує як загальне родове позначення набору понять типу схема, сценарій, когнітивна модель. У соціологічній концепції І.Гоффмана фрейм асоціюється з англійським словом framework (каркас) і вказує на аналітичні підпорки, за допомогою яких ми усвідомлюємо власний досвід. В такому розумінні фрейми підкоряються принципам організації, що «генерують» ті чи інші соціальні події. Ці ж принципи регулюють і нашу суб’єктивну участь у подіях. Фрейм [9] конкретизує, що в даній культурі є характерним і типовим, а що – ні. Фрейм при такому підході являє собою структуру даних для представлення стереотипної ситуації. Фрейми організовують наше розуміння світу в цілому, а тим самим регулюють нашу щоденну поведінку. Оповідальний фрейм — скелетна форма типових оповідань, пояснень та доведень, що дозволяє слухачеві сконструювати повний тематичний фрейм. Такий фрейм містить у собі конвенції про те, як може мінятися фокус уваги, про головних діючих осіб, про форми сюжету, про розвиток дій тощо. З кожним фреймом пов’язано декілька видів інформації: про його використання і про те, чого слід очікувати потім, що робити, якщо очікування не підтвердяться.

Таких «проблемних фреймів» можна виділити декілька. Серед них найпоширеніший – це «моральний фрейм» — звернення до громадськості в базових категоріях «добра» і «зла». Це можуть бути фрейми «медичний» ( що спирається на базові медичні категорії «здоров’я» і «хвороби»), «соціальний» (спирається на категорії «норми» і «патології»), «економічний» (спирається на базові категорії «витрат» і «прибутку»), «кримінально-правовий» (спирається на базові категорії «правопорушень» та «покарань), «ідеологічний» (спирається на категорії «ідеологічної чистоти» та «оппортуністичності»). Презентація соціальної проблеми у визначеному проблемному фреймі означає програмування визначеного ставлення з боку громадськості до самої проблеми. Якщо проблему представлено у «соціальному фреймі», то ймовірно будуть позначені ознаки патологічності цих обставин у суспільстві, буде зазначено, що проблема не відповідає масовим уявленням про «норму» у соціальних відносинах. У «соціальному фреймі» будуть позначені ушкоджені верстви населення, зафіксовано стан дискримінації цих людей, будуть названі відповідальні за такий стан речей, зрештою обов’язково прозвучать вимоги із ліквідації такої ситуації з патологією у соціальних відносинах. Якщо це, наприклад «медичний фрейм», то йдеться про те, що сама проблема презентується як «хвороба», в межах фрейму мають бути позначені «хворі люди» і «лікарі», тобто спеціалісти, що повинні займатися цією «хворобою»; мають бути «ліки» від цієї «хвороби», тобто засоби або заходи, які впливаючи на її перебіг «полегшують» страждання і сприяють усуненню «симптомів» «хворобливого стану» суспільства. Якщо ж «ліки» не допомагають, повинні бути радикалізовані засоби, або «оперативне втручання» у соціальну проблему.

 

Чому суспільство ставиться до цього як до проблеми ? Звернути увагу на причини проблеми, які наводяться у публікаціях

Через які підтеми розглядається соціальна проблемазвернути увагу на тематичні маркери, що супроводжують проблему ( в яких підтемах розглядається проблема)

Який матеріал подається для ілюстрації проблемизвернути увагу на аргументованість матеріалу стосовно проблеми (подано реальні факти, цифри; йдеться про відтворення загальновизнаних стереотипів; наводяться сумнівні, хибні тлумачення)

Чи матеріал подається емоційно забарвленим або емоційно нейтральним ? які засоби використовуються для створення того чи іншого емоційного контексту ?

Якими є мовно-експресивні засоби публікацій — використання штампів, метафор, емоційно-навантажених слів або емоційно нейтральних слів

Хто є типовими героями публікацій, які герої є позитивними, які негативними ?

Який пропонується рецепт лікування — що пропонується з проблемою робити ?

Якими є візуальні способи презентації проблеми ?

 

Після ознайомлення з медіа-матеріалами обрати одну з позицій як дослідника громадської думки стосовно даної проблеми (чи можна це вважати соціальною проблемою).

Аналіз: як дослідник (соціолог) – навести із зібраних статей:

статистику, приклади, які свідчать про проблемність складних соціальних обставин;

аргументи на користь того, що проблему слід вирішувати за допомогою політичних методів

Планування комунікативної кампанії:

сформулювати мету комунікативної кампанії (2 бали);

визначити засоби, за допомогою яких буде проведена комунікативна кампанія (цільова група, основне повідомлення (3 бали),

скласти анкету для комунікативної кампанії (8-10 запитань з варіантами відповідей, які програмують опитуваних) на результат у якому зацікавлений дослідник, тобто підтвердити позицію дослідника стосовно того чи є проблема проблемою, залежно від вибору зробленого студентом (5 балів)

Зробити висновки

 

Оцінювання роботи: (15)

Перша частина роботи – 10 балів

Друга частина роботи – 10 балів

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *